Apostil Kaşe

Bir belgenin onaylanarak,başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

Apostil Kaşe

Bir belge onay sistemi olan apostil, bir belgenin geçerliliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Apostile ilişkin kurallar 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesiyle tespit edilmiştir. Anılan sözleşme, bir taraf ülkede geçerli olan bir belgenin sözleşmeye taraf diğer ülkelerde hangi koşullar altında geçerli sayılacağına ilişkin hükümleri içermektedir.

Türkiye, Lahey Konferansına katılan üye ülkeler arasında akdedilen bu sözleşmeyi imzalamıştır. Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Apostil tasdiğinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, apostil çevirisinin net, hatasız, doğru ve titiz bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Örneğin Bulgaristan’dan Türkiye’ye gönderilen Şirket Kuruluş belgeleri Bulgarca dilinde yazılı olup Bulgaristan’da Apostil kaşe yapılmadığı takdirde Türkiye’deki Noterliklerde Bulgarca’dan Türkçe’ye Tercüme tasdiği hemen hemen imkansızdır. Bu durum diğer ülkelerden gelen belgeler içinde geçerlidir. Apostil (Lahey Anlaşmasına dahil olmayan ülkelerin belgeleri), ilgili Valiliğin ve ilgili ülke konsolosluğunun onayını gerektirir. Tam bu noktada, Mavim Tercüme olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle size kusursuz çeviri hizmeti sunmaktayız.

Request Form