Göçmenlik Belgeleri Tercümeleri

Ekonomik veya siyasi nedenlerle yabancı bir ülkeye göçmenlik başvurusunda bulunanların başvuru sırasında istenen belgeleri nitelikli ve kaliteli bir tercüme bürosu kanalıyla tercüme ettirmeleri istenir.

Göçmenlik Belgeleri Tercümeleri

Kanada, İngiltere, Amerika gibi ülkelere göçmenlik başvurularında başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru tercüme edilmesi beklenir. Göçmenlik, iltica ya da sığınma başvurularında bulunanlar genellikle çok sayıda belge çevirtmek durumunda kalırlar. İstenen tüm belgelerin birebir, tam ve eksiksiz tercüme edilerek noterlik işlemlerinin yaptırılmasının başvurularda büyük avantaj sağladığı bilinmektedir.

Bu kapsamda, göçmenlik, sığınmacılık ve iltica başvurularında bulunan kişiler tercüme büromuza genellikle Başvuru belgelerimin çevirisi ne kadar tutar?, Çeviriler kaç gün içinde biter?, Çevirilerim daha kısa sürede bitirilebilir mi?, Belgelerin aslını mı size göndermem gerekiyor?, Size başka ne gibi bilgiler vermem gerekiyor?, Çevirilerime noter tasdiki yaptırıp apostil mührü vurdurmam gerekir mi? gibi sorularla gelirler. Hem sorularının cevaplarını vererek hem de başvuruda istenen belgelerini tercüme ederek göçmenlik başvurusunda bulunanlara elimizden gelen desteği vermekteyiz.

Request Form