Noter Tasdikli Tercüme

Birçok Noterde zaptı bulunan yeminli tercümanlarımızla en hızlı şekilde noter tasikli tercümeniz hazırlanır.

Noter Tasdikli Tercüme

Tercüme yapılacak belgeler bazen resmi kurum veya kuruluşlar tarafından bazen de özel kurumlar tarafından Noter tasdikli olarak ya da Noter tastiği yapılmış olarak kabul edilir ve işlem görür.

Burada bu iki tercüme şekli birbirine çok benzer olmasına karşın anlam olarak çok farklıdır.

Noter Tasdikli Çeviri; resmi tutanak, diploma veya öğrenci belgesi, ihale belgeleri ve sözleşmeleri, tabu ve gümrük sözleşmelei, özel anlaşmalar, pasaport ve vize işlemleri gibi belgelerin Noter tarafından yemini alınmış ve Noterde zaptı bulunan tercümanlar tarafından yapılması işlemidir.

Noter tasdikli tercümelerde hem müşterinin hem de çeviri yapan tercümanın sorumluluğu vardır.

Bazı resmi kurum veya kuruluşlar ise tercümesi yapılan evrak veya dosyanın Noter tarafından tasdik edilmesini ister. Burada Noter yeminli tercüman olmasına gerek kalmadan çevirisi yapılan evrağın Noter tarafından onaylanmış ve tasdik edilmiş olması yeterlidir. Kısacası bu belgelerde tercüman tarafından yapılan çeviri için Noter tastiği istenir.

Noterlerde zaptı bulunan yeminli tercümanların çeviri yaptığı belgeler yemin zaptının bulunduğu Noterler tarafından tasdik edilebilir. Bu nedenle müşterilerimizin çeviri işlerini hızlandırmak için bir tercümanın bir çok Noterde yemin zaptının alınmasını sağlarız. Böylelikle tercüme işlemi bittikten sonra tasdik için zaptının bulunduğu tek bir Notere bağımlı kalmadan müşterilerimizin tercüme işlerini çok daha acil yapabilme kabiliyetimiz ortaya çıkmaktadır.

Noter Tasdikli Olması İstenen Bazı Belgeler Şunlardır.

  • Vatandaşlık değiştirme belgelerinin Noter Tasdikli Tercümesi
  • Uluslararası alanda geçerliliği bulunan sertifikaların Noter Tasdikli Tercümesi
  • Mahkeme karar ve evraklarının Noter Yeminli Çevirisi
  • Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgah gibi belgeler
  • Boşanma ve evlilik belgeleri
  • Üniversitelerde elde edilen derece ve ünvanların belgeleri
  • Diplomaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlayan Noter Tasdikli Tercümanlık belgeleri
  • Evlat edinme belgeleri
  • Miras ve emlak işleri ile ilgili belgeler

Request Form