Ticari Tercüme

Ticari tercüme uluslararası ticaret yapan şirketler için uyum ve başarı açısından önemli bir konudur.

Ticari Tercüme

Yurtdışına ürün ve hizmet satan Türk firmalarının her türlü ihracaat belgesi,sözleşme,evrak,belge tercümeleri şirketimiz tarafından profesyonel olarak yapılmaktadır.

Ayrıca yabancı şirketlerden ithalat yapan firmaların özellikle akreditif sözleşmeleri,distrübütörlük anlaşmaları ,bakanlıklar nezdinde alınması gereken izin belgeleri,kalite raporları,gümrük işlemlerinde talep edilen belgeler de Türkçe'ye tercüme edilmektedir.

Özellikle yoğun olarak Almanya,Çin,İtalya,Amerika,Fransa,Kore,Taywan gibi ülkelerden ithalat yapıldığı için yoğun olarak bu ülkelerin dillerinden Türkçe'ye tercüme yapılmaktadır.

Mavim Tercüme bünyesinde bulunan geniş tercüman kadrosu diğer ülke ticari anlaşmalarında da tercüme hizmeti vermemizi sağlamaktadır.

Yabancı ülkelerle yapılan ticaretin gereği olarak ,kira sözleşmeleri,bayiilik sözleşmeleri,İnşaat ve taşeron izin belgeleri,bankalardan alınan teminat mektupları,fatura ve irsaliye,pazarlama raporları,

Satış raporu,yönetim kurulu kararları,alım,satım ,dağıtım raporları,garanti belgeleri,yeterlilik ve üretim izin belgeleri,ticari sicil gazeteleri,şartnameler,mahkeme kararları,ticari yazışma ve anlaşmalar,teknik şartnameler,imza sirküleri,imza beyannamesi,noter kararları,vergi belgeleri,sigorta poliçeleri ve faaliyet raporları gibi belgeler ile özel her türlü evrak tercümesi özellikle ticari sözleşme konusunda uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Ticari sözleşme çevirileri,uluslararası ticaret yapan şirketler arasında uyum ve başarı açısından son derece önemli bir konudur.

Ticari sözleşmelerde yapılacak en ufak bir hata milyonlarla ifade edilebilecek zararlara yol açabilir.

Ticari sözleşmelerin konusu ve çeşitleri,proje,ürün,hizmet ve anlaşma şartlarına bağlı olarak çok çeşitlilik gösterebilir.

Ticari sözleşmelerde Yeminli tercümanlık ve Noter tasdikli tercüme de önemli bir yer teşkil eder,bu kapsamda ele alınacak ticari sözleşme başlıkları şunlardır:

  • İhracat veya ithalat konusu ile ilgili yazışmalar
  • Ticari mektup ve notlar
  • Şirket kuruluş belgeleri, distrübütör anlaşmaları,dağıtım izin ve belgeleri
  • Ticari anlaşma ve sözleşme maddeleri
  • Pazarlama ve satış izinleri,lisans sözleşmeleri
  • Her türlü ihale,açık arttırma ve bayiilik şartnameleri
  • Uluslararası alanda geçerliliği bulunan garanti ve kefalet belge ve sözleşmeleri
  • Banka,gümrük ve bakanlık izinleri ile ilgili sözleşme ve belgeler

Bahsi geçen tüm sözleşme ve gerekli belgeler Mavim Tercüme'nin sorumluluk anlayışı ile yaptığı tercüme hizmetleri arasındadır.

Yeminli tercümanlarımız tarafından titizlikle incelenen uluslararası sözleşme ve evraklar güncel bilgiler ve teknik yazışma dili de dikkate alınarak hızlı bir şekilde tercüme edilir.

Request Form