Ticari Tercüme

Ticari tercüme uluslararası ticaret yapan şirketler için uyum ve başarı açısından önemli bir konudur.

Ticari Tercüme

Ticari metin çevirileri, şirketinizin profesyonellik anlayışını ve işe yaklaşımını yansıtan belgelerdir. Dolayısıyla, bu tür metinlerin çevirisi azami dikkat, alanında uzmanlık, deneyim, artalan bilgisi ve terminoloji hakimiyeti gerektirmektedir.

Ticaret kendi içinde risk taşırken, Mavim Tercüme olarak sizlere çeviri sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri asgari seviyeye indirme garantisi veriyoruz. 

Özellikle şirketler arası ithalat ihracat yazışmaları tercümesinde önemli olan süre faktörünün farkındayız. Bu nedenle tercümelerimizi tam vaktinde teslim ediyoruz.

Alanında uzman tercüman kadromuzla, ticari metinlerinizin çevirisini "gizlilik esasına" dayalı olarak yapıyoruz. Çevirileriniz, daha sonrasında kontrol sürecine sokularak hem kaynak dil erek dil kontrolü hem de jargon kontrolü yapılmaktadır.

Noter yeminli tercüman kaşesinin yanı sıra noter onayı gereken evraklarınız, noter onay sürecine hazırlanarak tarafınıza teslim edilmektedir. 20 yılı aşkın deneyimiyle, Mavim Tercüme olarak sizlere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca başta olmak üzere birçok dilde doğru, anlaşılır, net ve zamanında ticari tercüme hizmeti sunuyoruz.

Ticari Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Belgelerden Bazıları

  • Akreditif çevirisi,
  • Teminat mektubu çevirisi,
  • Bilanço çevirisi,
  • Gelir tablosu çevirisi,
  • Poliçe çevirisi,
  • Dış ticaret belgesi çevirisi,
  • Alım satım sözleşmesi çevirisi,
  • İrsaliye çevirisi,
  • Ticari fatura çevirisi,
  • Vekaletname çevirisi,
  • Kredi sözleşmesi çevirisi,
  • İmza sirküleri çevirisi,
  • İthalat ihracat belgesi çevirisi,
  • İK raporu çevirisi,
  • Genel kurul kararı çevirisi,
  • İş sözleşmesi çevirisi,
  • Vergi levhası çevirisi

Request Form