Yeminli Tercüme

Yeminli tercümenin talep edildiği alanlarda doğru, güvenilir ve anlam kaybı olmadan tercüme yapılması çok önemlidir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme; tercüme edilecek metinlerin, noter tarafından dil yeterliliği ve uzmanlığı kabul görmüş ve onaylanmış profesyonel tercümanlar tarafından yapılmasıdır.

Şirketimiz Yeminli Tercüme konusunda yıllardır edindiği tecrübe ve başarı sayesinde sektörün aranılan tercüme şirketleri arasına girmiştir.

Bünyemizde bulunan Yeminli Tercümanlarımızın her biri uzman oldukları dil ve lehçelerde profesyonel olarak çeviri yapmaktadır.

Yeminli tercümenin talep edildiği alanlarda doğru, güvenilir ve anlam kaybı olmadan tercüme yapılması çok önemlidir.Yeminli Tercümeye İhtiyaç Duyulan alanlardan bazıları şunlardır:

  • Resmi Evraklar: Resmi kurum veya kuruluşlar tarafından talep edilen her türlü belge,evrak ,metin ve dosyaların yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
  • Okul Evrakları: Diploma, öğrenci belgesi, öğrenim durumu belgesi, transkript gibi belgeler yabancı burs başvuruları veya yabancı okullara kayıt için istenildiğinde yine yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
  • Emlak sektöründe özellikle ev, dükkan, bina, daire satışlarında gerekli olan; muvafakatname, imar belgeleri, tabu belgeleri gibi belgelerin de uzman yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi istenir.
  • Mahkeme kararları: özellikle yabancı mahkemelerde görülen dava sonuçları veya gerekli evraklar da yine yeminli tercümanlık büroları tarafından hazırlanmış olmalıdır.

Bunların dışında özellikle sağlık sektörü, emlak satış ve inşaat alanlarında da tanzim edilen noter tarafından tasdikli imza sirküleri, imza beyannamesi, adli yargıdan verilen sabıka kaydı, nüfus müdürlükleri tarafından verilen nüfus kayıt örnekleri ve sözleşmeler, şirket kayıtları ve vergi levhaları ayrıca resmi gazete ve ticaret sicil gazetesi gibi şirket kuruluşu için gerekli evraklar için de talep edilir.

Mavim tercüme kadrosunda bulunan profesyonel Yeminli tercümanları sayesinde bu alanların tamamında doğru,güvenilir ve hızlı tercüme hizmeti vermeyi kendisine misyon edinmiştir.

Yeminli tercümanlık konusunda önemli bir husus da çeviriler yapıldıktan sonraki süreçte tasdik işlemleridir. Mavim tercüme yıllarca birlikte çalıştığı birçok Noter sayesinde hızlı ve acil yapılması gereken çeviri ve tasdik işlemlerinde de bir adım öndedir.

Yeminli tercüme yazılı olarak istenildiği gibi bazen de mahkemeler tarafından veya çeşitli resmi kurum veya kuruluş ile özel şirketler tarafından sözlü olarak da yapılması istenir,bu gibi durumlarda da Mavim Tercüme şirketler veya şahıslar adına profesyonel yeminli tercümanlık yapmaktadır.

Request Form