top of page
iStock-1411630763.jpg

Hukuki Çeviri - Hukuki Tercüme

Hukuk, insanoğlunun varoluşundan beri var olan ve toplum düzenini sağlayan kurallar bütünüdür. Türk hukuku, köklü bir geçmişe sahip olup Osmanlı ve Türk hukuk geleneğinin izlerini taşır. Bu nedenle Türk hukuku, genellikle Farsça, Türkçe, Osmanlıca ve Arapça kelimelerden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Hukuki metinlerin doğru bir şekilde tercüme edilmesi, bu dil çeşitliliği ve karmaşıklığı nedeniyle oldukça önemlidir.

Hukuki tercüme, diğer tercüme türlerinde olduğu gibi, yanlış tercümelerin ciddi sorunlara yol açabileceği bir alandır. Yanlış tercüme edilen belgeler, sosyal anlaşmazlıklara neden olabileceği gibi, hukuki sorunlara da yol açabilir. Bu nedenle, hukuki tercümelerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması büyük önem taşır.

Hukuki tercüme sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, farklı dillerdeki metinlerin farklı anlamlar yüklemesidir. Hukuk, evrensel olsa da, her dilde farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda gelişmiştir. Bu nedenle, hukuki tercüme yaparken çevirmenlerin bu farklılıkları dikkate alması önemlidir.

Hukuki tercüme ve çeviri hizmetlerinde uzmanlaşmış bir ekip, çeşitli hukuki belgelerin doğru ve güvenilir bir şekilde tercüme edilmesini sağlar. Bu belgeler arasında yönetmelikler, yargı kararları, vergi evrakları, vasiyetnameler, tüzükler, tutanaklar, tapu taahhütnameleri, şirket tüzükleri, sözleşmeler, kanun maddeleri ve daha birçok belge bulunur.

Hukuki tercüme ve çeviri hizmetlerinde hataya yer verilmemesi gereken bir diğer önemli nokta da, hukukun günlük dilinden farklı bir yapıya sahip olmasıdır. Hukuki metinlerde kullanılan dil, günlük hayatta kullanılan dilden farklıdır ve özel bir terminolojiyi içerir. Bu nedenle, hukuki tercümelerin doğru anlaşılması ve yorumlanması için uzman bir ekip tarafından yapılması önemlidir.

Mavim Tercüme Bürosu olarak tüm İstanbul geneline hizmet vermekteyiz. Fiyat ve bilgi almak için bize ulaşın:

bottom of page